Charleston Braces for Hurricane Matthew

Loren Thomas takes us to downtown Charleston as it prepares for Hurricane Matthew